КулЛиб - Классная библиотека!
Всего книг - 385310 томов
Объем библиотеки - 482 Гб.
Всего авторов - 161748
Пользователей - 87140
Загрузка...

Впечатления

Иэванор про Назипов: Гладиатор 5 (Космическая фантастика)

В общем есть моменты где автор тупит по черному , типо где гг без общения превратился в животное , видимо графа Монте Кристо не читал нуб

Рейтинг: 0 ( 0 за, 0 против).
Шорр Кан про Саберхаген: Синяя смерть (Научная Фантастика)

Лучший роман автора. Роман о мести, месть блюдо, которое надо подавать холодным, человек посвятил большую часть жизни мести машине, уподобился берсеркеру, но соратники хуже машины.

Рейтинг: 0 ( 0 за, 0 против).
Витовт про Касслер: Тихоокеанский водоворот (Морские приключения)

Это 6-й роман по счёту, но никак не первый в приключениях Питта.

Рейтинг: -1 ( 0 за, 1 против).
ZYRA про Оченков: Взгляд василиска (Альтернативная история)

Неудачная калька с Валентина Саввовича Пикуля "Три возвраста Окини-сан". Вплоть до того, что ситуация с отказом от рикши, который из-за этого отказа остался голодным, позаимствована у Пикуля практически слово в слово. Не понравилась книга, скучно и серо. Автор намекает на продолжение, кто как, я читать не буду.

Рейтинг: +2 ( 2 за, 0 против).
Sozin13 про Шаравар: На краю 3 (Боевая фантастика)

почему все так зациклились на системе рудазова. кто читал бубелу олега тот поймёт что цикле из 3 книг используется примитивнейшая система.

Рейтинг: 0 ( 0 за, 0 против).
Sozin13 про Шаравар: На краю (СИ) (Боевая фантастика)

самое смешное что эта книга вызывает негатив на 0.5%-1.5% если сравнивать с циклом артефактор. я понять не могу у автора раздвоение то он пишет нормально то просто отвратительно.

Рейтинг: +2 ( 2 за, 0 против).
shaitan45 про Федоров: Сержант Десанта [OCR] (Боевая фантастика)

Советую

Рейтинг: +1 ( 2 за, 1 против).

Валерій Олександрович Шевчук

RSS канал автора RSS
Поделиться:
Иллюстрация № 1

Валерій Олександрович Шевчук (20.08.1939, Житомир) — видатний сучасний український письменник, визначний дослідник літератури, інтерпретатор українського літературного бароко.
Валерій Шевчук — подиву гідний взірець сучасного подвижництва на терені української літератури, культури та історії. Мало яка державна культурна інституція може похвалитися таким кількісним, різноплановим, а головне, якісним доробком.
Усю різножанрову творчість В. Шевчука проймає фундаментальний, наскрізний, системоорганізовуючий образ Дому. Це — символ міцної осілості й захищеності, щось упізнавано-матеріальне, рідне, прописане до найдрібніших деталей, і водночас — ідеальне, алегорія духовної Батьківщини. Дім духовний. Точний малюнок цієї монументальної Шевчукової споруди знаходимо в романі-баладі «Дім на горі» (1983), але до її побудови письменник підійшов уже в перших оповіданнях та повістях (збірки «Серед тижня», 1967; «Середохрестя», 1968) та в романі «Набережна, 12» (1968). З вікон цього Дому побачено українську історію трьох століть у романі «Три листки за вікном» (1986), удостоєному Шевченківської премії за 1987 р. Особливий часопростір Дому розбудовується у нових творах, що дає підстави вбачати в ньому наскрізний образ усієї творчості В. Шевчука.
По закінченні історико-філософського факультету Київського університету В. Шевчук працював у газеті «Молода гвардія», науковим співробітником Київського історичного музею. Далі — творчість, яка й становить біографію письменника, основу його внутрішнього духовного життя, присвяченого шуканням істини. Цим він схожий на своїх героїв.
Перші життєві враження В. Шевчука пов'язані з війною, дитинство — з повоєнням. Війна закодувала його підсвідомість. Апокаліптичне зіткнення добра і зла відчутно позначилося на світорозумінні письменника, поставило перед ним вічні філософські дилеми, при вирішенні яких залучаються все нові сфери духовного буття народу.
В. Шевчук уособлює той напрям у прозі «шістдесятників», котрий тяжіє до книжності, культурництва. Його ліричний герой, виразно заявлений ще в перших новелах, а потім прописуваний у різних іпостасях і часових площинах, — насамперед книжник. В. Шевчук може наділяти його будь-яким фахом, але тип мислення, схильність до заглибленого рефлектування виказують у ньому передусім інтелігента, характер вельми споріднений із авторським.
Книжники стали й центральними постатями романів В. Шевчука. «На полі смиренному» (1983) — це Семен-Затворник, автор «Нового синаксару Київського»; «Дім на горі» (1983); друга частина роману «Голос трави», має підзаголовок: (Оповідання, написані козопасом Іваном Шевчуком і приладжені до літературного вжитку його правнуком у перших); «Три листки за вікном» — роман, у центрі якого зустрічаємо постаті Іллі Турчиновського, автора своєрідної автобіографії, та Кирияка Сатановського, котрий веде свою «Чорну книгу». Праця над книгами є справою життя всіх цих малопомітних у соціально-історичному сенсі постатей, саме ця праця робить їхні дні осмисленими й ваговитими, нею вони вирізняються з-поміж мільйонів, які безслідно розтанули в мороку століть. Книжна творчість — це засіб лишити сконцентровану енергію свого духу для вічності, це одна з форм змагання тлінної людини з часом, де перемога можлива. Книжництво — прикмета інтелігентності, прописки того чи того персонажа в культурі, знак культури, а герої В. Шевчука вирізняються насамперед належністю до неї, акумулюють культуру своєї епохи, мислять категоріями культури, бачать світ через неї.
Життя цих людей здебільшого минає на суспільній периферії, концепція околиці розроблена В. Шевчуком у найрізноманітніших планах, зокрема й міфологічному. Вони не зумовлюють характер визначальних політичних подій, здебільшого й не беруть у них участі. Зате вони нерідко виявляються кращими провидцями порівняно з центральними постатями історії, котрі існують у вирі подій і мають реальну владу й силу, щоби впливати на ті події. Річ, певне, в тому, що створені В. Шевчуком Ілля Турчиновський, чернець Семен, козопас Іван Шевчук — це уособлення життя в культурі, яке в творчості письменника опонує реальному історичному існуванню. Саме життя в культурі має ті прикмети гуманізму, що їх не втомлюється обстоювати письменник. Саме таке життя гідне людського призначення, саме в ньому реалізується вічне прагнення людини до повноти буття і щастя існування.
Міркуючи так, ясніше бачимо ті два монументальні пласти, які постійно зіштовхуються у творах письменника. Це — реальна й культурна дійсність, щодення й вертеп, історія і міф. Усі герої-книжники В. Шевчука мають спільну родову прикмету, чинну всупереч хронологічним рамкам різних епох, представниками яких вони виступають. Усі — речники культурної опозиції, а тому відіграють найчастіше роль спостерігачів, самовидців, а не учасників подій. Така життєва позиція не є ознакою слабкості, вона виважена внаслідок зрілих роздумів, вистраждана, потверджена досвідом, зумовлена цілком конкретним, укоріненим у духовній практиці українства, екзистенціальним спрямуванням філософської думки. Найзначнішим виразником цієї екзистенціальної філософії був Г. Сковорода з його славнозвісним афоризмом: «Світ ловив мене, та не піймав», з його практичною філософією, потвердженою життям.
Скутому ідеологічними канонами життю В. Шевчук протиставляє у своїх творах життя у злагоді з власною природою і природою загалом. Його пантеїзм — органічний, бо спирається на міцну й давню традицію, закрріплену як у народній свідомості, так і в літературі. Окультурене, олітературене, значною мірою ідеалізоване язичництво взагалі нерідко виступає у В. Шевчука й ряду інших українських прозаїків синонімом справжнього, розкутого, сповитого поезією, одухотвореного спорідненістю з природою людського життя. Будь-яке насильство над таким повним існуванням неприпустиме.
Ще одним визначальним мотивом, чи не найглибше опрацьованим, є творчість у всій багатовимірності й багатозначності цього поняття. В. Шевчук послідовно обстоює ту думку, що саме творчість, у тому числі літературна, є найпосутнішим засобом людського самовираження. Письменник часто описує процес творчості, при цьому трактує як творчий акт і розлогі рефлексії своїх героїв, і їхні візії, досягнення певних станів душі, настроїв просвітленого спокою.
Поглиблені студії в царині духовного, увага до міфологічного, дослідження в нетрях підсвідомості привели В. Шевчука до занедбаної в пореволюційний період теми української демонології. Роман «Дім на горі» має досить незвичайну побудову: складається з повісті-преамбули й циклу оповідань «Голос трави». Майстер новелістичної форми, В. Шевчук дає в цій другій частині роману ряд цікавих взірців художньої обробки традиційних у народній демонології мотивів (оповідання «Відьма», «Перелесник», «Чорна кума», «Свічення», «Перевізник» та ін.). Ці твори нагадують притчі, в яких зафіксовано посутні, константні риси народного характеру.
Притчевість — родова прикмета й фантастичних, за визначенням автора, а точніше — філософських повістей В. Шевчука «Птахи з невидимого острова», «Сповідь», «Мор», «Місячний біль» (1990). У них письменник виявляє себе прекрасним інтерпретатором української старовини часів першого відродження, майстром тонкого психологічного малюнка. Він знову звертається до вічних мотивів гріховності, причинності зла, висвітлює таємничі, нерідко — темні закапелки людської свідомості, національного характеру, шукає формули його.
Вагому частину творчого доробку В. Шевчука становлять оповідання про митців («Вогнище», «Диявол, якого нема», «Чарівник», «Мандрівка в гори», «Постріл», «Полиновий тлін» та ін.). Звернення до драматичних доль визначних діячів української культури — давньоруського співця Митуси, Шевченка, лаврського іконописця Григорія, Федьковича, Метлинського та інших стає приводом для улюбленої розмови про творчість, її одміни, про безкорисливе служіння правді.
Оповідання «Диявол, якого нема» присвячується «забутим творцям». Цю присвяту можна трактувати і як своєрідне лицарське гасло всієї осяжної культурницької праці В. Шевчука. Впродовж довгих десятиліть знімає він архівний пил із рукописів, біографій світочів нашої духовності, вводячи їх у живий естетичний обіг, роблячи цінним набутком сучасної культури. В. Шевчукові ми зобов'язані ґрунтовними студіями в царині давньої української поезії. Він — один з упорядників поетичного збірника «Аполлонова лютня», перекладач і коментатор літопису Самійла Величка тощо. В. Шевчук шукає і виявляє себе в різних літературних жанрах: роман, повість, оповідання, новела, есе, критична студія, драма (його перу належить цікава п'єса «Вертеп», що збагатила не вельми широкий репертуар сучасних українських театрів), поетичний і прозовий переклад тощо, але завжди лишається собою, завжди працює у злагоді з природою свого таланту.
Джерело
Сторінка у Вікіпедії
АвтобіографіяПоказывать:   Сортировать по:

    Массовая выкачка в формате:

Показываем книги: (Автор) (Переводы) (Редактор) (все книги)

Количество книг по ролям: Автор - 27. ( 27 на иностранном языке) Переводы - 4. ( 4 на иностранном языке) Редактор - 1. ( 1 на иностранном языке)
Всего книг: 32. Объём всех книг: 52 Мб (54,441,734 байт)

Автор

Современная проза  

Фрагменти із сувою мойр
файл не оценён - 1. Фрагменти із сувою мойр. Частина 1. Кросворд [на украинском (uk)] 1220K  (читать) (читать постранично) (скачать fb2)
файл не оценён - 2. Фрагменти із сувою мойр. Частина 2. Театр прози [на украинском (uk)] 958K  (читать) (читать постранично) (скачать fb2)
файл не оценён - 3. Фрагменти із сувою мойр. Частина 3. Милий кохання тягар [на украинском (uk)] 1011K  (читать) (читать постранично) (скачать fb2)

Современная проза   Юмористическая фантастика  

файл не оценён - Маленьке вечірнє інтермеццо [на украинском (uk)] (и.с. Перлини сучасної літератури) 561K  (читать)  (скачать fb2)

Фэнтези  

файл не оценён - Місячний біль [на украинском (uk)] 311K  (читать) (читать постранично) (скачать fb2)

Научная Фантастика  

файл не оценён - Дзвони зеленої Галактики [на украинском (uk)] (и.с. Пригоди. Фантастика) 3442K  (читать) (читать постранично) (скачать fb2)

Научная Фантастика   Современная проза  

файл не оценён - Початок жаху [на украинском (uk)] (и.с. Перлини сучасної літератури) 690K  (читать) (читать постранично) (скачать fb2)

Научная Фантастика   Приключения  

файл не оценён - Сучасна фантастична повість (збірка) [на украинском (uk)] 2001K  (читать) (читать постранично) (скачать fb2)

Исторический детектив  

файл не оценён - Три листки за вікном [на украинском (uk)] 2792K  (читать)  (скачать fb2)

Классическая проза   Современная проза  

файл не оценён - Українська мала проза XX століття: Антологія. Упорядник Віра Агеєва [на украинском (uk)] 5328K  (читать)  (скачать fb2)

Историческая проза  

файл не оценён - Біс Плоті [на украинском (uk)] (и.с. Бібліотека українського історичного роману) 1699K  (читать) (читать постранично) (скачать fb2)
файл не оценён - Юнаки з вогненної печі [на украинском (uk)] (и.с. Сучасна українська література) [Windows-1251] 1048K  (читать) (читать постранично) (скачать fb2)

Современная проза  

файл не оценён - Білецькі [на украинском (uk)] 1218K  (читать) (читать постранично) (скачать fb2)
файл не оценён - Дім на горі [на украинском (uk)] (и.с. Перлини сучасної літератури) 2317K  (читать)  (скачать fb2)
файл не оценён - Життя та пригоди Віталія Волошинського, писані ним самим [на украинском (uk)] 1919K  (читать) (читать постранично) (скачать fb2)
файл не оценён - На полі смиренному [на украинском (uk)] 2591K  (читать)  (скачать fb2)
файл не оценён - П’ятий номер [на украинском (uk)] 890K  (читать) (читать постранично) (скачать fb2)
файл не оценён - Привид мертвого дому. Роман-квінтет [на украинском (uk)] 2671K  (читать) (читать постранично) (скачать fb2)
файл не оценён - Роман юрби [на украинском (uk)] 2559K  (читать) (читать постранично) (скачать fb2)
файл не оценён - Срібне молоко [на украинском (uk)] 751K  (читать)  (скачать fb2)

Современная проза   Фантастика  

файл не оценён - Птахи з невидимого острова (збірка) [на украинском (uk)] (и.с. Перлини сучасної літератури) 2334K  (читать)  (скачать fb2)

Исторические приключения  

файл не оценён - Око Прірви [на украинском (uk)] 1803K  (читать)  (скачать fb2)

Сказка  

файл не оценён - Панна квітів [на украинском (uk)] 616K  (читать)  (скачать fb2)
файл не оценён - Панна квітів [з ілюстраціями] [на украинском (uk)] 6527K  (читать)  (скачать fb2)

Социальная фантастика  

файл не оценён - Птахи з невидимого острова [на украинском (uk)] 444K  (читать)  (скачать fb2)
файл не оценён - Сповідь [на украинском (uk)] 563K  (читать)  (скачать fb2)
файл не оценён - Мор [на украинском (uk)] 625K  (читать)  (скачать fb2)

Переводы

Приключения   Природа и животные  

Пригоди. Подорожі. Наукова фантастика
файл не оценён - Заповіт мисливця (пер. Валерій Олександрович Шевчук, ...) [на украинском (uk)] 2049K  (читать) (читать постранично) (скачать fb2)

Классическая проза   Советская классическая проза  

Сучасна російська повість
файл не оценён - 1. Сучасна російська повість (пер. Анатолій Таран, ...) [на украинском (uk)] [Windows-1251] 1102K  (читать) (читать постранично) (скачать fb2)

Поэзия  

файл не оценён - Сад божественних пісень (пер. Валерій Олександрович Шевчук) [на украинском (uk)] [windows-1251] 69K  (читать)  (скачать fb2)

Философия  

файл не оценён - Байки Харківські (пер. Валерій Олександрович Шевчук) [на украинском (uk)] [windows-1251] 72K  (читать) (читать постранично) (скачать fb2)

Редактор

Древнерусская литература   Сказка  

файл не оценён - Українські билини (збірка) [на украинском (uk)] 971K  (читать) (читать постранично) (скачать fb2)


Зарегистрируйтесь / залогиньтесь для выкачки нескольких книг одним файлом.